Uranglas

Uranglas tillverkades från sekelskiftet fram till 1950-talet. Glansperioden var 1920-talet. Uranoxid blandades i glassmassan som färgämne. Under kalla kriget upphörde produktion med iblandad uran. När uranglaset blir belyst av UV-lampa upplevs den som självlysande grön. På en del uranglasprodukter har vi bedömt andelen uran. Tre gröna prickar = mycket hög andel,Riktigt häftigt blir det med UV-belyst skåp med glasdörrar där UV-lampan kan gömmas. UV-lampor finns att köpa från t.ex. Conrad. Ett annat alternativ är Teknikmagasinet, ett tredje men något mer osäkert alternativ Wish.