Keramik

Principen att bränna föremål i lera för att åstadkomma föremål är mycket enkel och mycket gammal. Ett av de äldsta kända föremålen i keramik är Venus från Dolní Věstonice, omkring 26 000 år gammal, tillverkad av lera magrad med benmjöl. Keramik har dock liten praktisk nytta hos nomadiska folk, eftersom keramikföremål är opraktiska och tunga att ha med i flytten, och det är först med framväxten av jordbruket som förvaringskärl av keramik börjar tillverkas i större omfattning. I vissa nomadiska kulturer där man vistats under längre tid på samma plats har keramik förekommit. De äldsta fynden av keramik i Kina är 16 000–20 000 år gamla. "Uppfinningen" har gjorts flera gånger inom olika kulturer oberoende av varandra. Drejskivan uppfanns av sumererna omkring 4 000 f. Kr. Den fotdrivna drejskivan kom dock först runt tiden för Kristi födelse.  Tilgmanns keramik ligger oss varmt om hjärtat. Så här skriver Wikipedia: Paul Harald Tilgmann hade i likhet med andra medlemmar av familjen Tilgmann i Helsingfors konstnärliga anlag.[1] Han flyttade 1945 från Helsingfors till Göteborg och verkade som idrottsmassör[2]. Hans konstnärliga ambitioner ledde till att han blev keramiker och startade Tilgmans keramik i Utbynäs utanför Göteborg år 1948. De första åren tillverkade keramikverkstaden främst djurfigurer. År 1953 anställdes Marian Zawadzki (1912-1978), en polsk flykting som hade kunskaper om sgraffitotekniken. Med denna teknik framställdes de produkter som Tilgmans främst förknippas med än idag. Verksamheten flyttade till en ny fabrik i Kortedala år 1957, och fick sin storhetstid på 1960-talet då cirka 80 personer arbetade på fabriken. Tilgmans gods hade i början av 1970-talet blivit grövre och mörkare till utseendet, och tillverkningen flyttades till Londonderry på Irland år 1971. Ett femtontal personer arbetade dock fortfarande med att färdigställa godset i Göteborg. Tilgmans keramik lade ned sin verksamhet kort efter Paul Harald Tilgmanns död år 1974.