Lampor

Vi gillar lampor. Retrolampor från 60-talet har de senaste åren blivit allt mer attraktiva. Snygga fotogenlampor håller alltid. Vi kollar förstås att fotogenlamporna är hela, däremot har vi inte proveldat dem med fotogen eftersom lamporna kan bli sotiga. Visst blir det lite mysvarning när en fotogenlampa tänds en fuktig eller kylslagen kväll... En lampa (av grekiska λαμπάς lampás = fackla) är i strikt mening en anordning för belysning. I dagligt tal används ordet synonymt med armatur, som är en avskärmande hållare för glödlampor och lysrör. En lampa som enligt definitionen är en apparat innehåller ljuskälla – den del som producerar ljus, armatur – behövliga elektriska anslutningsdon samt mekaniskt stöd för ljuskällans stabilitet och inriktning.