Såll

Nordiska riksmuseet skriver att såll användes förr för grovrensning av säd. ”Sållets botten var tillverkat av vidjor, rep eller rotting. När sållet skakas faller sädeskornen igenom men skräpet blir kvar. En sil är en form av såll”. De såll vi har är troligen från 1800-talet med nät gjorda av tagel eller stålnät. Användningsområdet idag är dekoration. Det är snyggt med antika såll.